MUZIKANTI

Alexandr Vilhem – zpěv, kontrabas, umělecký vedoucí

Jitka Ondráčková – cimbál, zpěv

Jiří Šlahař – housle, zpěv

Josef Zeman – kytara, zpěv

Roman Kroupa – perkuse

Ivana Vilhemová – zpěv